Välkommen till Ammar General Trading AB

Dessa villkor beskriver regler och regler för användning av Ammar General Trading AB: s webbplats.

Ammar General Trading AB är beläget på:

Hakegatan 4, Malmö
211 24, Sweden

 

 

 

 

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte använda Ammar General Trading AB: s webbplats
om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfrihet
och några eller alla avtal: ‘kund’, ‘du’ och ‘Din’ syftar på dig, den person få tillgång till denna webbplats
och acceptera företagets villkor. “Företaget”, “oss själva”, “vi”, “vårt” och “oss”, hänvisar
till vårt företag. “Part”, “Parter” eller “Oss”, avser både klienten och oss själva eller antingen klienten
eller oss själva. Alla villkor avseende erbjudandet, acceptans och vederlag för betalning som krävs för att utföra
processen för vår hjälp till klienten på det mest lämpliga sättet, oavsett om det är formella möten
av en tidsbestämd period, eller på något annat sätt, för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov av respekt
av tillhandahållande av företagets angivna tjänster / produkter, i enlighet med och underliggande gällande lag
svensk lag. All användning av ovanstående terminologi eller med andra ord i singularis, plural,
kapitalisering och / eller han eller hon eller de, tas som utbytbara och därför som hänvisning till densamma.

 

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att använda Ammar General Trading AB: s webbplats samtycker du till användning av cookies
i enlighet med Ammar General Trading AB: s integritetspolicy.

De flesta av dagens interaktiva webbplatser
använda cookies för att göra det möjligt för oss att hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa områden på vår webbplats
för att möjliggöra detta lands funktionalitet och användarvänlighet för de som besöker. Några av våra
partner / reklampartner kan också använda cookies.

 

Licens

Om inget annat anges äger Ammar General Trading AB och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för
allt material på Ammar General Trading AB. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan se och / eller skriva ut
sidor från https://ammartrading.com för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar i dessa villkor.

Du får inte:

 1. Publicera material från https://ammartrading.com
 2. Sälj, hyra eller dellicensmaterial från https://ammartrading.com
 3. Återge, duplicera eller kopiera material från https://ammartrading.com

Omfördela innehåll från Ammar General Trading AB (såvida inte innehåll är specifikt gjort för omfördelning).

 

KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningsformer: Paypal, Klarna, direkt banköverföring.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms tillkommer till priset på inköp. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska ske i europeisk valuta (€Euro) eller svenska kronor (SEK).

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som vid köptillfället gäller för dina varor och eventuella fraktkostnader, och du godkänner att vi debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller fel i prissättningen, även om vi redan har efterfrågat eller fått betalning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta mängderna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och / eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av handlare, återförsäljare eller distributörer.

 

Auktioner

Alla våra maskiner säljs på den utnämnda platsen vid köptillfället utan att transport ingår. Kontakta oss om du vill ordna transport.

 

Hyperlänkning till vårt innehåll

 1. Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:
  1. Statliga myndigheter;
  2. Sökmotorer;
  3. Nyhetsorganisationer;
  4. Onlinekatalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt
   sätt som de hyperlänkar till andra listade företags webbplatser och
  5. Systemomfattande ackrediterade företag förutom ideella organisationer, välgörenhetsgallerior,
   och välgörenhetsinsamlingsgrupper som får länka till vår webbplats.
 1. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge
  som länk: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller
  godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länken
  partens webbplats.
 2. Vi kan överväga och godkänna efter eget samtycke andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:
  1. allmänt kända konsument- och / eller affärsinformationskällor som Chambers of Commerce, American
   Automobile Association, AARP och Consumers Union;
  2. dot.com community-webbplatser;
  3. föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive välgörenhetssidor,
  4. distributörer av online-kataloger;
  5. internetportaler;
  6. bokförings-, advokat- och konsultföretag vars huvudkunder är företag; och
  7. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi bestämmer att: (a) länken inte skulle återspegla
ogynnsamt för oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer
som representerar i sig misstänkta typer av företag, till exempel möjligheter att arbeta hemma, får inte tillåtas
att länka); (b) organisationen inte har en otillfredsställande agg med oss; (c) som vi kan dra nytta från
synligheten förknippad med hyperlänkning överväger frånvaron av Ammar General Trading AB; och (d) där
länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll
i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge
länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, stöd eller godkännande
av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för det länkande parter
webbplats.

Om du hör till de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats,
då måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ammartrading.com.
Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation (t.ex. ett telefonnummer och / eller e-post)
adress) såväl som webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats,
och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Tillåt 2-3 veckor få svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats på följande sätt:

 1. Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 2. Genom att använda den enhetliga webbadress som är kopplad till; eller
 3. Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som är kopplat till det är vettigt inom
  sammanhang och format för innehåll på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Ammar General Trading AB: s logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för att länka från varumärkeslicens
avtal.

 

Iframes

Utan förhandsgodkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller
använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

 

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten när som helst och efter eget gottfinnande att begära att du tar bort alla länkar eller någon annan
länk till vår webbplats. Du accepterar att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran. Vi också
förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att fortsätta
för att länka till vår webbplats accepterar du att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

 

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats eller någon stötande länk på vår webbplats, kan du kontakta
oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller svara
direkt till dig.

Även om vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet
eller noggrannhet; Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på
webbplatsen hålls uppdaterad.

 

Innehållsansvar

Vi har inget ansvar eller ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att ersätta
och försvara oss mot alla fordringar som härrör från eller baseras på din webbplats. Inga länk (ar) får visas på någon
på din webbplats eller inom något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som
ärekränkade, oanständig eller kriminell, eller som kränker, på annat sätt bryter eller förespråkar överträdelser eller
annan kränkning av tredje parts rättigheter.

 

Varning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla föreställningar, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som är medverkar till lagen med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet för syfte och / eller användningen av rimlig vård och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 1. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet;
 2. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation;
 3. begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 4. utesluter någon av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och undantag av ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a)
omfattas av föregående stycke; och (b) styra alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen eller
i förhållande till ämnet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd
(inklusive försumlighet) och för brott mot lagstadgad tull.

I den utsträckning webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis,
vi är inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.

 

Upphovsrätt- och kontaktinformation

Denna sida med villkor skapades med termsandconditionstemplate.comgenerator. Om du har
frågor om några av våra villkor, vänligen kontakta oss.

0
  Your Request
  Your cart is empty